Miekka-menneisyys-maisema

Miekka - menneisyys - maisema

20,00 €

Toimittaja: Sari Mäntylä

Julkaisija: Halikon kunta, kulttuuritoimi 2006

Rikalanmäen muinaisjäännösalueesta ja siellä suoritetuista tutkimuksista kertova teos.

Teoksessa olevat artikkelit:

Jouko Kivirinta: Esipuhe: "Halikossa historia elää ja luonto puhuu"

Sari Mäntylä: Rikala - myöhäisrautakautinen keskusalue Halikonjokilaaksossa

Sari Mäntylä: Rikalanmäen ruumiskalmisto - näkökulmia myöhäisrautakauden yhteisöön

Satu Mikkonen-Hirvonen: Maiseman monet kasvot

JT Pälikkö: Seppä Gicelinin jäljillä