Franssintalon historiaa

Franssintalo – Varsinais-Suomen ensimmäinen kuntahuoneeksi rakennettu talo

Halikon historiasta löytyy merkintöjä jo 1300-luvulta, mutta itsenäisenä kuntana Halikko aloitti toimintansa 1867, lähes ensimmäisenä kuntana v. 1865 voimaan astuneen kunnallishallinnon uudistuksen jälkeen.

Halikossa ajatus oman kuntatalon rakentamisesta syntyi jo ensimmäisen Förbumin talossa toteutuneiden kokoontumisten kymmenvuotiskauden jälkeen. Rakentamispäätös lainamakasiinin ja maantien väliselle alueelle tehtiin v. 1880. Kunnalla oli valtiolta viinaverorahoja, joita oli lupa käyttää vain yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Kirjasto oli tällainen, kunnan kokoontumistila ei.

Ulkomitoiltaan 10 x 20 metrin kirjastotalo valmistui parissa vuodessa. Halikon kunnan verovarojen lisäksi sen manttaalikunta osallistui hirsitalon rakentamiseen lahjoittamalla tarkoitusta varten keräämiään tukkeja. Kirjaston hoitajan ja hänen apulaisensa nimeämisen jälkeen kirjasto muutti uusiin tiloihin v. 1882. Vasta seuraavana vuonna tehtiin päätös rakennuksen kokouskäytöstä. Rakennuksen keskellä maantien puoleisella seinustalla oli suuri kokoontumistila, itäpäädyssä kanslia- ja kirjastohuoneet. Vielä 1920-luvulla oli epäselvyyttä rakennuksen omistussuhteissa kunnan ja manttaalikunnan välillä. Vuonna 1926 valtuusto päätti, että talo on kunnan yhteistä omaisuutta. Rakennuksessa tehtiin 1930-luvulla merkittäviä peruskorjauksia. Valtuustosali siirrettiin talon itäpäätyyn ja kanslia sai arkiston säilytykseen holvitilat.

Halikon kunnankirjureina olivat 1926-28 Frans Nummila ja 1929-1954 Frans Tarvas. Ilmeisesti näiden kirjureiden etunimien ansiosta taloa on käytännössä kutsuttu Franssintaloksi. Halikon uusi kunnantalo valmistui 1955, minkä jälkeen Franssintalo on ollut mm. kansakoulun, Halikon lukion, kansalaisopiston, Halikon Musiikkiyhdistyksen ja muidenkin yhdistysten kokous- ja kulttuuritilaisuuksien käytössä. Salon seudun kymmenen kunnan yhdistyttyä 1.1.2009 Salon kaupungiksi, rakennus palveli muutaman vuoden virastojen lisätiloina.

Taitojen Tupa – halikkolaiset käsityön harrastajat – oli talon viimeinen säännöllinen käyttäjä ennen kuin Rikala-seura ry vuokrasi Salon kaupungilta Franssintaloa heinäkuusta 2013 alkaen, kunnes talo siirtyi seuran omistukseen vuonna 2020. Rikala-seura on huolehtinut kiinteistön kunnossapidosta monin tavoin. Ilmalämpöpumppujen avulla pyritty alentamaan lämmityskustannuksia, rakennuksen peltikatto on maalattu ja piha-alueen puuston harventamisella on tehty mahdolliseksi toteuttaa perinnemaalilla Franssintalon ulkomaalaus. Talo on kaupungin omistamalla Museo-nimisellä 4238 neliön tontilla, jolla entisen viljamakasiinin (Halikon museo) lisäksi sijaitsee puurakenteinen varastorakennus, jonka tiilikatto on myös puhdistettu ja kunnostettu.

Kotiseutuyhdistyksen tarkoituksena on säilyttää halikkolaista rakennuskulttuuria alueen asukkaiden ja paikallisten yhdistysten käytössä. Suurinta osaa Franssintalon tiloista käyttää tällä hetkellä vuokralaisenamme Halikon Musiikkiyhdistys omaan toimintaansa. Rikala-seura käyttää itse entistä 45 neliömetrin kokoista valtuustosalia ja pientä keittiötä. Nämä tilat vovat myös muitten yhdistysten ja yksityishenkilöiden vuokrattavissa.