Kotiseutuarkisto

Halikon kunta perusti vuonna 1992 kotiseutuarkiston Rikala-seuran aloitteesta. Arkisto sijaitsee Halikon entisen kunnantalon tiloissa ja toimii edelleen alkuperäisen tavoitteensa mukaisesti: tallentaa, kerää ja arkistoi halikkolaista perinnetietoutta. Arkistoon on talletettu esimerkiksi erilaisten yhdistysten ja osuuskuntien toimintaan liittyviä asiakirjasarjoja, yksityishenkilöiden arkistoja, karttoja, rainoja ja VHS-nauhoja. Tallennettuna on myös useita tunteja muistitietoaineistoa. Vanhat VHS- ja C-kasettinauhat digitoitiin muutamia vuosia sitten säilyvyyden turvaamiseksi. Arkistossa ylläpidetään myös Halikkoon liittyvien kirjojen kokoelmaa. Yhdistys hoitaa kotiseutuarkiston ylläpitämiseen liittyvät käytännön työt vapaaehtoisvoimin.

Arkistoaineistosta laaditaan parhaillaan sähköistä hakemistoluetteloa. Luettelo tullaan soveltuvin osin julkaisemaan näillä sivuilla. Arkistoaineiston vapaata julkaisua rajoittaa yksityisyyden suoja, joka saattaa asettaa rajoituksia joidenkin aineistotietojen julkaisulle.

Arkistoaineiston tutkiminen on mahdollista erikseen sovittaessa virka-aikana. Jos hallussasi on aineistoa, jonka arvelet sopivan kotiseutuarkistoon, ota yhteyttä alla olevan sähköpostiosoitteen välityksellä. Arkistolle ollaan laatimassa omaa hankintapolitiikkaa lähiaikoina. Arkistoon pyritään tallentamaan ainutkertaisia ja erityisiä, halikkolaisia aineistoja. Luovutettavan aineiston tulee olla valmiiksi luetteloitu ja järjestetty.

Lisätietoja sähköpostitse rikalaseura[at]gmail.com